Důležité informace pro nové i stálé cvičence klubu


  
Bod. č. 9 Pokud je již kurzovné zaplaceno (školné, cvičné) a žák přestane z jakéhokoliv důvodu docházet na tréninky, kurzovné (za zbývající měsíce) se nevrací.

  Bod. č. 13 V případě, že se tréninkové prostory stěhují z jakéhokoliv důvodu na jiný obvod, kurzovné se nevrací a žáci automaticky přecházejí (jsou převedeni) do jiných prostor v rámci města. Toto se chápe jako právoplatná náhrada za zrušené (dojo) tělocvičnu.

  Bod. č. 14 a) Pokud není tělocvična (dojo) zaplněna do jednoho měsíce od začátku školního roku minimálně 8-osmi žáky, tělocvična (dojo) se automaticky ruší a žáci přecházejí do ostatních (dojo) tělocvičen náležejících ke klubu karate.
Finance se nevrací a přesun žáků je chápán jako právoplatná náhrada za zrušenou tělocvičnu (dojo).

  Bod č. 14 b) Stejné pravidlo (jako v bodě 14.a) platí i v průběhu školního roku, tj. v případě, že tělocvična již není zaplněna minimálně osmi žáky, se tělocvična (dojo) ruší a žáci přecházejí do ostatních (dojo) tělocvičen náležejících ke klubu karate.
I v tomto případě se finance nevrací a přesun žáků je chápán jako právoplatná náhrada za zrušenou tělocvičnu.

Úplné znění stanov klubu je k nahlédnutí u trenéra.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
< Předchozí 2/2