Důležité informace pro nové i stálé cvičence klubu


8.4. 2014  Zkušební řád
Odkaz na plné znění platného zkušebního řádu určujících rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé STV Kyu a DAN (zkoušky technické stupně).

21.2. 2014  Výtah ze všeobecných pravidel a zásad klubu

V případě, že klub karate navštěvuje nezletilé dítě je povinností rodičů či zákonného zástupce si dítě vyzvednout z tréninku. Trenér odpovídá za svěřené dítě nebo dospělou osobu jen v rámci tréninku, tj. v tělocvičně a v budově školy (šatna...). Jakmile dítě opustí hlavním vchodem - východem budovu, trenér již nemá za tuto osobu zodpovědnost. Zákonný zástupce je povinnen si své dítě ohlídat při odchodu z budovy. Dítě si u hlavního vchodu nebo v šatně budovy či školy přebírá rodič či zákonný zástupce.

  Bod č . 1 Po zaplacení kurzovného je důležité, aby cvičenec nebo zákonný zástupce žáka - dítěte mladšího 18 let, podepsal u vyučujícího trenéra do jednoho týdne (od začátku výuky) zásady a pravidla karate klubu.
V případě že v poslední možný den (podepsání) s těmito nebude souhlasit, může provozovatel klubu vrátit již zaplacenou platbu. V případě,že v daném termínu k podepsání těchto pravidel a zásad nedojde, bude to považováno jako by tak bylo učiněno. (O této zásadě je každý řádně a včas informován již v přihlášce. Viz. závazná přihláška).

  Bod č. 3 Podepsáním a odevzdáním závazné přihlášky je chápáno, že cvičenec (zákonný zástupce) vzal informaci o pravidlech a zásad klubu na vědomí a měl možnost se s jejím obsahem v dostatečném čase seznámit.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/2

Další >