Morálka v KARATE-DÓ


Etiketa karate-dó může být příjímána pasivně, mechanicky a bez opravdovosti, nebo naopak může být pěstována v každodenním životě. Etiketa vyžaduje naprosté soustředění, které pomáhá navodit optimální stav mysli pro získání nových poznatků a dovedností a posiluje úctu k tomuto cvičení. Etiketa vyzývá k pokoře a pokora je známkou respektování všeho, co člověka obklopuje a čeho je součástí.
Pro karatisty je to určitá podpora ve snažení, aniž by zvýraznóvali sebe sama. Když zmizí pokora, nastupuje arogance, která posiluje negativní aspekty vlastního já. Pěstovat ducha pokory je tedy v přímém protikladu k pěstování ego. Mistr Gičin Funakoši říkával,že když ztratíte schopnost být skromní, nikdy nedosáhnete nejvyšší úrovně tréninku karate-dó.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
< Předchozí 2/2