Morálka v KARATE-DÓ


Člověk, který si osvojil základy karate-dó, disponuje většími bojovými schopnostmi než běžný člověk. Mnoho začátečníků se chlubí tím, že trénují karate-dó, zatímco cvičenci, kteří již mají za sebou dlouhá léta cvičení tohoto bojového umění (deset až patnáct let) se již nechlubí a jsou většinou tiše. Pokud někdo toto bojové umění studuje, ví že je lepší se zbytečně nepředvádět a neukazovat se na obdiv, protože cvičenec ví, co to znamená zlepšovat kvalitu sebe sama.
Bolest a námahu lze využít pozitivním způsobem. To vše je správné a nutné pro vlastní disciplínu i pro trénink těla a charakteru, neboť je důležité, aby cvičenci nezneužili své síly v touze po moci ani nepropadli pýše. Není možné být karatistou bez notné dávky sebevýchovy. Necvičí-li karatista srdce a ducha, může se z něho stát surovec. Toto bojové umění má lidem co nejvíce pomáhat ke zdravému životu a vnitřnímu štěstí, nikoiliv je mrzačit apod.
Pro začátečníky je obtížné překonat netrpělivost, protože chtějí být co nejdříve bojovníky. Není dobré přeskočit dlouhodobý náročný výcvik, který má cvičence formovat po stránce duševní, morální ale i fyzické. Pokročilí cvičenci nemají potřebu se předvádět ani si bojovou schopnost dokazovat. Jsou (měli by být) na takové úrovni, že zachovávají starou filosofii sebeobrany: nikdy nikoho neprovokovat, ani nepovzbuzovat boj. Bojovat jen v nutnosti k ochraně sebe sama nebo k ochraně někoho, kdo je napaden. Pokročilý student zná pocit sebedůvěry, který má ze schopnosti ve většině případů se ubránit útočníkovi.
Cvičenec karate-dó by se neměl nikdy vychlubovat, předvádět, hovořit o karate-dó na veřejnosti a zvláště by měl vyloučit všechen vychlubačný duch. Měl by mít stále nad sebou soustavnou sebekontrolu.
Ve všech bojových uměních, včetně karate-dó, se klade důraz na opuštění ego. Často zdůraznóvané vlastní já, je překážkou v dosahování nejvyšších duševních i fyzických výkonů. Mistr Gičin Funakoši své žáky neustále od boje zrazoval, doporučoval jim v prvé řadě vyhnout se boji a utéct, a teprve když byl útěk znemožněn, bít se jako lev. Pokud se člověk vyhne boji, vyhne se jakémukoliv riziku, a co je hlavní, nezraní útočníka. Řada mistrů zřetelně rozeznala, že zneužívání dovedností bojových umění nepůsobí jen újmu okolí, ale že mění i podvědomí takového člověka.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/2

Další >