Kumite v KARATE-DÓ


Džijú kumite v karate-dó

Všechny techniky v této skupině jsou prováděny libovolně (džijú-kumite-volný). Cvičenci nemají určeno, jakým způsobem a kam mají vést své techniky. Podle obtížnosti jednotlivých forem cvičení do této skupiny se zařazují randori kumite, kjógi kumite, kumite šiai.
  • Randori kumite
    Je forma cvičení, která která se obsahem blíží utkání. Podle obtížnosti ji z metodického hlediska můžeme dělit na randori bez charakteru a na randori boje s charakterem boje. Cílem randori je procvičit všechny dovednosti získané v předchozích formách kumite v podmínkách blížících se utkání. Pohybová a technická náročnost v randori je závislá podle úrovně cvičenců. Z počátku je cvičení prováděno lehce, karatisté si při akcích "nahrávají", několikrát jednotlivé akce opakují, až cítí, že jsou tyto techniky dobře zvládnuté.
    S rostoucí jistotou cvičenců přidává trenér na intenzitě cvičení a randori začíná mít charakter skutečného utkání, probíhajícího v souladu s pravidly karate-dó. Konečné techniky jsou vedeny již v kime, případně s kiai.
    Randori je řízeno trenérem, který do cvičení zasahuje a opravuje chyby. Není zde však určován vítěž a délka boje je stanovena trenérem podle druhu přípravy. Randori je trenérem řízeno stejně jako předchozí přípravné formy. Pokud je potřeba zvýšit intenzitu cvičení, cvičenec postupně střídat více soupeřů.

  • Kjógi kumite
    Kjógi kumite je nejvyšší tréninková forma kumite. Cvičení má velmi vysokou intenzitu a je vedeno pod dohledem trenéra, který však do průběhu kumite již nezasahuje. Cílem je procvičit speciální dovednosti v podmínkách utkání či boje. Techniky jsou prováděny s plným nasazením (kime, kiai). Tento cvičný zápas lze modelovat na  podmínky nadcházejících soutěží.

 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/2

Další >