Kumite v KARATE-DÓ


Přípravné formy pro volný zápas v karate-dó

Přípravnou formou pro volný zápas v karate-dó jsou např. Gohon kumite, Sanbon kumite, Ippon kumite, Džijú ippon kumite apod.
 • Gohon kumite
  Jde o nejjednodušší formu cvičení ve dvojicích. Tori (útočník) má určený způsoby a pásma útoků, uke (obránce) má určen způsob obrany a protiakcí. Akce se opakuje pětkrát za sebou, teprve při posledním opakování uke doplní sebeobranu protiútokem a výkřikem (kiai). Po dobu cvičení zůstávají oba karatisté v určeném postoji.
  Cvičení rozvijí především speciální odolnost a vytrvalost.

 • Sanbon kumite
  Tori má trenérem určený způsob a pásmo útoků, uke má určeny způsoby obrany a ptotiakcí. Útok je veden třikrát za sebou různými technikami a do různých pásem. Uke opakuje stanovenou obranu, při třetí akci ji doplní protiútokem.
  Cvičení rozvine dovednost střídat různé obranné techniky.

 • Ippon kumite
  Tori má trenérem určený způsoby a pásma útoků, uke má určeny způsoby a pásma obrany s protiakcí. Útok je prováděn pouze jednou. Uke opakuje stanovenou obranu vždy s protiútokem.

 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/2

Další >