Kumite v KARATE-DÓ


Pohybová, technická a strategická náročnost v karate-dó.

Při treninku karate přijde čas, kdy žáci musí začít cvičit ve dvojicích. Toto cvičení je důležité, aby si žáci začali uvědomovat vzdálenost, správné načasování, kontrolu a koordinaci pohybů, strategii a etiketu zápasu.
Žáci začínají cvičit s nejjednoduššími technikami, tzn. ustoupit při útoku protivníka a hned nato zaútočit. Cvičenec se musí naučit jak postupovat, aby mohl znovu přímo zaútočit, jak využít energii partnera tak, aby zasáhl jeho citlivé body, znehybnil ho nebo jím hodil a tím ho porazil. Je to velmi těžké a vyžaduje to velkou dovednost, kontrolu a soustředění kvůli možnému zranění. Tato cvičení jsou již složitější, ale důležitá pro další rozvoj karateky.
Všechny tyto dovednosti, techniky a strategie jsou spojeny do útvaru, který se nazývá trénink nebo systém stupňů. Všechny nacvičené techniky karate-dó v kihonu (základní techniky) a v kata musí cvičenci postupně zvládnout i v náročnějších situacích a ve cvičeních se soupeřem. Tato forma tréninku se nazývá výcvik karate-dó, jejímž základním prostředkem jsou všechny formy cvičení ve dvojicích, tzv. kumite.
Kumite vytváří pocit utkání a postupně se stává hlavní náplní tréninku karate-dó. Bez jejího důkladného tréninku a výcviku není možné zvládnout karate-dó. Je proto doporučováno všem cvičencům se podrobně seznámit se všemi formami kumite a postupně je důkladně procvičit. Cvičenci by neměli ve snaze urychlit proces výcviku jednotlivé formy přeskakovat a začít cvičit složitější formy bez důkladné znalosti předchozích forem a technik. Jednotlivé formy kumite jsou totiž sestaveny tak, aby na sebe postupně navazovaly, tj. od nejjednodušších až po velmi složité, jako je např. kumite šiai.
Znalosti cvičence jsou postupně prověřovány v dosaženém technickém stupni (STV Kyu-žákovské stupně). Dosaženému stupni technické vyspělosti odpovídá i barva pásu (obi) cvičence.
V tréninku, ale i v soutěžích kumite se zapojuje celé tělo. Ve sportovním utkání cvičící závodník používá v boji nejen ruce ale i nohy. Samozřejmě vše probíhá za podpory práce s boky (kyčle), bez kterých by ani nešlo správně provádět potřebnou techniku kumite.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/1