Kata v KARATE-DÓ


Kata jako soutěžní disciplína v karate-dó

Kata je samozřejmě i soutěžní disciplínou v karate-dó. Soutěže kata mají však za úkol zachovat tradici karate-dó, tradiční techniky a způsoby boje. Do soutěže kata týmů byla začleněna disciplína bunkai kata, tedy simulovaný boj, ve kterém závodníci vysvětlují postup cvičení a význam použitých technik. Když se vyjde z pravidel soutěží kata, bylo třeba systematizovat kata podle jednotlivých stylů, které WKF (World Karate Federation) uznává a vykonat modifikaci nejdůležitějších kata. WKF uznává čtyři základní styly karate-dó:
  • shotokan-ryu
  • goju-ryu
  • šito-ryu
  • vado-ryu
Původ těchto stylů je ve třech originálních směrech Okinawského karate-dó. Šurite, nahate a tomarite. Od závodníka se očekává, že předvede během soutěže jak povinná (shitei), tak volná (tokui) kata v souladu se školami karate-dó uznávanými WKF. Na závěr je důležité podotknout, že kata není vyjádřením divadelním nebo tanečním. Kata musí obsahovat tradiční principy a hodnoty, musí vyjadřovat skutečný smysl boje, koncentrace síly a potenciální účinek její techniky. Musí demonstrovat sílu, pevnost a rychlost-jako i krásu, rytmus a stabilitu.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/1