Kata v KARATE-DÓ


Systematika kata

V roce 1970 vznikla světová unie organizací karate-dó (WUKO). Již před tímto datem vznikaly kontinentální organizace karate-dó (Evropská unie karate-do vznikla v roce 1963). První mistrovství světa se konalo v Tokiu 1970 za účasti 33 zemí. Jako první prezident byl zvolen japonský multimilionář pan Sasakawa. Od té doby se mistrovství světa konají každé dva roky a v červnu 1985 byla WUKO uznána Mezinárodním olympijským výborem. V roce 1989 mělo WUKO 120 členských zemí, z čehož 90 národních federací bylo uznáno národními olympijskými výbory a 30 příslušnými ministerstvy. V roce 1993 na kongrese v Alžíru byly přijaty nové stanovy sestavené podle připomínek MOV. Kongres schválil změnu názvu na Světovou federaci karate-dó (WKF) a Mezinárodní olympijský výbor změnil pro WKF statut na provizorního člena až do doby změny stanov. 29. června 1999 MOV na svém zasedání v Soulu přijal WKF jako řádného člena. Vývoj soutěží karate-dó, které řídí WKF směřuje k vytvoření divácky atraktivního sportovního odvětví. Úkolem soutěží kumite je přitáhnout divácký zájem a vytvořit pravidla, která umožnují použití co nejširšího spektra technik karate-dó.

Zdroj:
Pechan J., Shotokan karate kata, Praha, Centrum ST 2003
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/1