Kata v KARATE-DÓ


Dýchání v kata

Dýchání pomáhá orientaci v napětí a uvolnění, což je důležitým a významným činitelem. Zdroj energie umožńující dosažení maximální účinnosti v technikách karate-dó nespočívá ve svalových dispozicích jedince, ale ve správném dýchání, které musí být v souladu s vykonávanými technikami. V karate se uplatňuje především způsob břišního dýchání. Tato metoda břišního dýchání má své základy v dechových cvičeních, praktikovaných v zenbuddhismu a pocházejících z interních systémů chuan-fa. Pro každou techniku a pohyb je typická určitá frekvence a intenzita dýchání, která spočívá v délce nádechu a výdechu. V karate se neprovádí žádné techniky se zadrženým dechem, protože takto provedená technika by byla neúčinná. Karate jako bojové umění využívá specifický způsob dýchání, který podporuje vytváření a tok vnitřní energie (ki). Následné usměrnění této vnitřní energie do techniky se projevuje jejím zvýšeným účinkem. S tím je rovněž úzce spojena schopnost dosažení kime, kterého bez správného dýchání nebude možné docílit. Aby byl karatista schopen vybudit v sobě tuto energii, musí praktikovat tento způsob dýchání v každé technice a pohybu.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/1