Kata v KARATE-DÓ


Vizualizace v kata

Jedním z nezbytných požadavků pro zvládnutí kata (nejen po její technické, ale i duchovní stránce) je vizualizace, čili vnímavost imaginárních útočníků. Japonci toto nazývají "cesta duchovního vidění". Tento aspekt, který tvoří jádro výcviku karate-dó, je zároveň nejdůležitějším faktorem, který je charakteristický pro všechna bojová umění. Toto je také někdy interpretováno jako "stav naladění mysli". Tento stav mysli je zároveň základem pro správné provedení kime v technikách karate. Mysl by se proto měla v tomto stavu nacházet nejen při cvičení kata, ala také při tréninku technik i v kumite. Smyslem tréninku kata není, jak by se mohl někdo mylně domnívat, naučit adepta technickému způsobu boje nebo sebeobraně. Smysl a podstata tréninku kata spočívá především v duchovním zvládnutí fiktivního boje proti útočníkům.

Bunkai v kata

Druhou nedílnou součástí vizualizace je bunkai, což je aplikace na jednotlivé techniky a pohyby prováděné v kata. Zjednodušeně můžeme říci, že co se cvičenec naučí, musí také umět předvést. Z důvodu zapojení soupeřů a časování technik. Vizualizace a bunkai k sobě nerozlučně patří. Když adept karate trénuje kata a současně také procvičuje jednotlivé aplikace s partnerem, bude jeho smyslové vnímání fiktivních útoků po určité době tréninku na dobré úrovni, která se bude s přibývajícími roky výcviku neustále zlepšovat a zdokonalovat. Techniky a veškeré pohyby v kata pak budou skutečnými, reálnými, technikami, které budou naprosto funkční a tudíž i použitelně v boji a tedy i pravdivé.

Zdroj:
Pechan J., Shotokan karate kata, Praha, Centrum ST 2003
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/1