Kata v KARATE-DÓ


Počátky vzniku kata v karate-dó

V době svého vzniku se kata ještě nazývala cvičením nebo se označovala pouze jejím názvem "Ren". Ren byl většinou čínského původu, ale vyslovovaný okinawským dialektem. Tím se stávalo, že původně čínsky znějící název kata byl díky okinawskému dialektu mnohdy výrazově pozměněn. Slovo kata je japonský výraz písemně vyjádřený dvěma znaky. Kata v překladu znamená forma. První znak tohoto slova "KA" je odvozen od slova "KAMI" (bůh, božstvo) a druhý znak "TA" označuje obilné pole. Význam slova kata by tedy mohl být volně vyjádřen jako symbol člověka a jeho kořeny k zemi. Podle některých zdrojů se výraz kata na Okinawu dostal s největší pravděpodobností někdy kolem začátku 20. století z Japonska, a to spolu s kendo a judo. Tato dvě bojová japonská umění v té době již výraz kata ve svém systému používala. Teprve až mnohem později se slovo kata ve vztahu k  bojovým uměním plně ujalo a dnes je používání tohoto výrazu běžné.

Symbolika názvů kata v karate-dó

Názvy kata vznikaly z několikerých podnětů např. podle jména jejich autorů, místa jejich vzniku nebo podle pohybu zvířat a ptáků, které symbolizovaly atd. Výčet všech názvů kata je velice obsáhlý. Z metodického pohledu je v tréninku karate důležité znát a cvičit kata. Styl shotokan obsahuje celkem 26 kata rozdělené do třech kategorií:
  • základní kata: heian shodan, heian nidan, heian sandan, heian jondan, heian godan a tekki shodan.
  • vyšší kata: tekki nidan, tekki sandan, bassai sho, bassai dai, kanku sho a kanku dai.
  • vrcholná kata: jion, jiin, jite, sochin, chinte, gangaku, meikyo, hangetsu, wankan, enpi, niju-shiho, unsu, goju-shiho-sho a goju-shiho-dai
Za zmínku ještě stojí kata taikyoku, kterou vytvořil mistr Gichin Funakoshi. Kata taikyoku však nejsou považována za klasická kata, protože byla vytvořena až v nové době, a to jako tzv. přípravná kata.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/1