Kata v KARATE-DÓ


Co je kata v karate-dó

Kata, v překladu forma, symbolizuje boj proti několika, zpravidla dvěma až čtyřem fiktivním útočníkům, ozbrojeným či neozbrojeným a útočícím různýmí způsoby ve stanoveném pořadí. Úloha obránce spočívá ve vykrývání těchto pomyslných útoků se současnýni vlastními protiútoky a to předem stanovenými technikami a ve stanoveném směru.
Návaznost jednotlivých technik na sebe tvoří celek, tj. kompletní akci (obranu a protiútok). Aby se však kata neznehodnotila jen na provádění technik karate, jsou tyto techniky navíc vykonávány v určitém rytmu se stanovenou rychlostí tak, aby kata dávala cvičícímu pocit reality skutečného boje. Jedná se tedy o předem přesně stanovený sled obraných a útočných technik proti předpokládaným způsobům útoku. Každá tecnnika obsažena v kata, každý pohyb a postoj mají svůj význam a smysl a jsou proto od sebe neoddělitelné. Jsou přesně určeny jak z prostorového, tak i z časového hlediska. Celkem existuje asi 50 kata, avšak některé prameny uvádí až 70 kata.
Existují kata staré několik století a jsou i kata, které vznikly v poměrně nedávné době. Jsou kata krátké a snadné, ale jsou i kata dlouhé a obtížné. Z popisu, co je kata, je zřejmé, že tato disciplína je (z karate-dó) koordinačně nejnáročnější. Náročnost vyplývá ze striktně popsané techniky a maximálního nasazení cvičence z hlediska přesnosti, orientace v prostoru, stability, fyzické náročnosti, jemnosti motoriky ve fázích např. odtlačení soupeře, vizualizace, správné dýchání apod.
Z hlediska náročnosti na pohyblivost se kata řadí mezi nejnáročnější koordinační a pohyblivostní cvičení v karate-dó. V podstatě v průběhu cvičení kata, je zapojeno celé tělo. To znamená, že zde pracují či jsou zapojeny jak horní končetiny-ruce (spolu s hlavou tedy s horním pásmem-džodán), tak i dolní končetiny-nohy (spodní pásmo-gedan) a samozřejmě se nesmí zapomenout na práci boků a kyčlí.
Z pohledu karatistického měřítka můžeme říci, že jsou zapojeny všechny tři pásma tj. horní pásmo (džodan), střední pásmo (čudan) i dolní pásmo (gedan). Jelikož cvičení kata je náročné cvičení (na správnost postojů, přechodů, rotací, útočných a obranných technik), má toto cvičení hodně co společného s fyziologickou a nervověsvalovou dispozicí.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/2

Další >