Historie karate-dó


Za zlom ve vývoji Karate lze považovat rok 1868, tj. počátek období Meiji. Roku 1875 se Okinawa stává součástí Japonska, včetně všech občanských práv a karate již není třeba skrývat. Tyto změny byly ovšem přijímány s určitým odstupem a tak první opravdu veřejná ukázka karate na Okinawě byla až roku 1903. Od roku 1905 se začalo dokonce vyučovat v hodinách tělocviku na základních školách na Okinawě.
Pro tento případ upravil mistr Anko Itosu řadu Kata Heian. V každé z těchto kata jsou procvičovány jednotlivé principy bojových umění a jejich zvládnutí je předpokladem pro další cvičení Karate.
KARATE-DÓ bylo poprvé předvedeno japonské veřejnosti v roce 1922, kdy byl pozván mistr Funakoši, který byl tehdy profesorem na okinawské Vysoké pedagogické škole,, aby vyučoval a předváděl ukázky tradičních bojových umění pod záštitou ministerstva školství. Pro mistra bylo karate bojovým uměním, ale bylo také prostředkem tvorby charakteru. Funakoši, který zemřel v roce 1957 ve věku 88 let, změnil znaky tak, že doslovně znamenaly "prázdná ruka". Funakoši však zvolil tyto znaky i pro jejich význam v zenbuddhistické filozofii: "stát se prázdným". Jeho ukázky tak zapůsobily na diváky a posluchače, že byl zavalen žádostmi, aby zůstal vyučovat v Tokiu. Namísto návratu na Okinawu učil mistr Funakoši KARATE-DÓ na různých univerzitách a v Kódókanu-mekce džudó-do. V roce 1936 ustavit ŠÓTÓKAN, velký mezník v historii KARATE v Japonsku.
  
Gičin Funakoši
Vývoj karate ovšem neprobíhá jednotně, ale vyvíjejí se jednotlivé styly, tak jak je formují jednotliví velcí mistři. Zároveň jsou mnozí učitelé karate různě ovlivněni, jednotlivými japonskými bojovými disciplínami, nebo se sami karate učili u několika různých učitelů. To má za následek nejednotný vývoj, takže vzniká celá řada stylů, takzvaných škol. Mezi nejznámější styly patří: shotokan ryu, wado ryu, shito ryu, goju ryu, uchi ryu, shorin ryu, kyokushinkai a další ( čti: šotokan rjů, wado rjů, šito rjů, godžu rjů ).
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
< Předchozí 2/3

Další >