Historie karate-dó


Karate vzniklo na ostrově Okinawa okolo sedmnáctého století. Jeho kořeny, jsou však o více jak tisíc let starší a sahají až do Číny, která hrála roli kulturně nejvyspělejší země. Díky Číně byly často i celé směry bojových umění přenášeny do okolních zemí. Jedním z hlavních zdrojů, ze kterého se později vyvinulo karate, bylo čínské bojové umění kung fu - wu shu.
Teoreticky je možné hledat základy KARATE-DÓ v meditačních praktikách a dechových cvičeních, přicházejících do Ćíny také z Indie. Podle legendy přišel někdy kolem roku 520 (je uváděno i 524 nebo 527) Bódhidharma, do Číny a začal v chrámovém komplexu Šao-lin vyučovat své pojetí buddhismu. Aby jeho žáci lépe zvládali náročné meditační techniky, vytvořil pro mnichy program cvičení pro zvyšování fyzické kondice. Je zde třeba zdůraznit, že tato cvičení nebyla určena k vycvičení mnichů na bojovníky, ale k tomu, aby si jeho žáci uvědomili funkčnost jednotlivých částí svého těla a zvládli meditační techniky. Záhy po Bodhidharmově smrti však nastaly v Číně těžké časy. Zuřila válka a její výboje se nevyhýbaly ani klášteru. Mniši byli nuceni se bránit a k tomu byla vyučovaná fyzická cvičení velmi vhodná. Klášter se úspěšně ubránil a s postupem času bojové umění dále rozvíjel. Fyzická tréninková metoda se dále rozvíjela a přizpůsobovala, až se stala tím, co se dnes nazývá Šaolinská metoda boje. Šaolinská metoda boje byla jako bojové umění přenesena na OKINAWU, kde se smísila s domácí bojovou technikou.
Okinawa byla po celá staletí pod silným vlivem Číny. Předpokládá se, že okolo 7. století sem začaly pronikat prvky čínských bojových umění.Vliv Číny a samostatnost Okinawy skončili v 17. století. v té době v Japonsku vrcholil mocenský boj o místo Shoguna. Nakonec rod Tokugawa porazil rod Satsuma v bitvě u Sekiga-hara a chopil se moci. Aby byla potlačena možnost vzpoury poraženého, je rod Satsuma vysídlen na ostrov Okinawa, čímž Okinawa ztrácí samostatnost. Nový vládce na Okinawě zakázal místnímu obyvatelstvu nošení jakékoliv zbraně. To vedlo k rozvoji boje "prázdnou rukou" i k rozvoji sebeobranných technik. Toto bojové umění se díky svému čínskému původu nazývalo KARATE, a psalo se ve znacích doslovně vyjadřujících Čínská ruka. Současně s tímto systémem se rozvíjel i  systém boje se zbraní (Kobudo), kdy jako zbraně sloužily běžné věci koždodenního života, např. cep na rýži (Nunchaku), klika od mlýnku na zrní (Tonfa).
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/3

Další >