Výuka KARATE DÓ


Rozvoj pohyblivosti - Protahování

Jsou různé metody protažení. Vždy je nutné zvolit tu správnou metotu podle věku cvičence a podle toho, na co se právě chceme zaměřit. Pohyblivost člověka je závislá na:
 • svalové pružnosti (zkrácené svaly brání dobrému pohybu v kloubech) délce a protažitelnosti vaziva (svalů a šlach)
 • možnosti pohybu v kloubní soustavě
 • stavu nervové soustavy-vypjaté emoce působí negativně psychickém napětí-neklid a strach zvyšuje svalové napětí, které snižuje pobyblivost
 • druhu a tvaru kloubu např. děvčat je kyčelní kloub otevřenější a tím umožnuje vyšší rozsah pohybu končetin
 • síle svalu, který zabezpečuje krajní polohu končetin (úroveň agonistů)
 • věk, kde je maximální rozvoj pohyblivosti možný je u sportovců asi do 23 let. Nejvhodnějším obdobím pro rozvoj pohyblivosti je ale věk od 6 do 14 let
 • rozcvičení a únavě
 • vnější teplotě a denní době

Nejlépe se rozvíjí pohyblivost kloubu v oblasti lokte, kolena, hlezna a ramene. Nejpomalejší je rozvoj pohyblivosti v oblasti kyčle a páteře. Důležité je využívat správným způsobem cvičení:
 • Cvičení protahovací
 • Cvičení na posílení svalů konající pohyb (agonistů)
 • Cvičení na rozvoj svalové relaxace
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/3

Další >