Výuka KARATE DÓ


Uke (kryty) v karate-dó

Krytů (uke) existuje ještě celá řada. V  následujícím výčtu jsou uvedeny jen některé z nich.

Základní kryty:
  • Džódan age-uku (horní kryt proti útoku na hlavu)
  • Čúdan ude-uke (kryt předloktím proti útoku na tělo)
  • Soto-uke (kryt zvenčí dovnitř částí předloktí poblíž zápěstí)
  • Uči-uke (kryt zevnitř ven palcovou částí zápěstí)
  • Gedan-barai / uke (kryt dolní rotuje předloktím dovnitř a stranou)
  • Šúto-uke (kryt malíkovou hranou proti útoku na tělo)
Dalšími jsou:
  • Tatešuto-uke (kolmý kryt malíkovou hranou
  • Haišu-uke (kryt hřbetem ruky)
  • Morote-uke (zesílený kryt předloktím)
  • Kakiwake-uke (kryt rozražením)
V technikách krytů (uke) jsou nejvíce zapojeny horní končetiny (ruce) spolu s boky-kyčlemi.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/1