Výuka KARATE DÓ


Dači-vaza (Postoje) v KARATE-DÓ

Postoje jsou důležitou součástí základní techniky karate-dó a jsou základem pro techniku karate-dó i všech ostatních bojových umění. Karate-dó má nejvíce propracovaný systém jednotlivých postojů a to díky historickému vývoji, kdy bylo potřeba počítat s útoky přicházejícími za všech stran a samozřejmě s požadavky kladenými na vlastní účinný protiútok.
Každý další pokrok v učení se zpomalí pokud začátečníci nepřilnou pevně k formě každého postoje. Nemělo by se stát, že by forma byla natolik špatná, aby se nedalo poznat o jaký se postoj jedná. Je správné, když se při nácviku postojů udržuje tentýž postoj pod napětím po určitou dobu. Nebo střídavé kontrahování a relaxování svalů v krátkých intervalech, zatímco je postoj zachováván. Jestliže tělo postrádá rovnováhu a stabilitu, potom budou obranné a útočné techniky neúčinné. Schopnost bránit se proti útoku za jakýchkoli okolností velmi závisí na zachování správné formy postoje.
Postoje v karate-dó se zaměřují zejména na pozici dolní částí těla (dolní končetiny-nohy jsou nejvíce zatěžovány). Velká důležitost se klade na práci boků. Silné, rychlé, přesně a hladce provedené techniky lze provést pouze za silné a stabilní báze. Pánev musí být podsazena a trup je zpříma či kolmo k zemi. Účinný útok není možné provést bez silného postoje. Tuto pozici je nezbytné zaujmout jen bezprostředně před provedením útoku. Žák se ale nesmí příliš soustředit na zachování pevné a stabilní pozice, neboť by tím mohl ztratit schopnost rychle se pohybovat. Základní postoje jsou velice početné a náročné na koordinaci, rovnováhu, stabilitu, práci boků, atd. Základní postoje v karate-dó jsou:
  • Statické-přípravné
  • Dynamické-výcvikové
  • Zápasový
 
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/4

Další >