O klubu SK-SCHICK-RYU-SHOTOKAN-KYOKUSHIN


Výňatek ze stanov klubu

Úplné znění stanov klubu je k nahlédnutí u trenéra
  • Žákovi (kyu), který bude mít špinavé, nevyžehlené karate-gi, nebude umožněno trénovat, dokud tento nedostatek neodstraní.
  • Kdo má stupeň v karate STV a nebude mít minimálně chrániče rukou a zubů, se nemůže účastnit kumite.
  • Zakázané jsou při cvičení: prsteny, hodinky, řetízky, nalakované nehty, spony ve vlasech, rozpuštěné dlouhé vlasy, apod.
  • Každý má povinnost mít vypnutý zvuk mob. telefonu.
  • Kdo potřebuje si nutně odskočit např. na wc, požádá o svolení trenéra.
  • Při tréninku je zakázané mluvit. Pokud se chce žák na něco trenéra zeptat, příjde k němu a ukloní se. Totéž udělá trenér. Toto platí i při skončení hovoru.
  • Na tréninky se chodí včas, aby se mohl dodržet přesný čas začátku treninku. Docházka platí jak pro žáky, tak i pro trenéra. V případě, že žák časově nestíhá trénink, uvědomí o tom trenéra např. sms-zprávou, že se na trénink dostaví později. Stejně tak je povinností trenéra uvědomit (po něm) nejvyšší stupeň, že se dostaví později a požádat ho o zajištění začátku tréninku (nástupu, rozcvičky atd.)
  • Pokud není tělocvična zaplněna do jednoho měsíce od začátku výuky minimálně osmi žáky, tak se tělocvična automaticky ruší a žáci přecházejí do ostatních tělocvičen náležejících ke klubu karate-dó. Toto se chápe jako právoplatná náhrada.
  • V případě, že klub karate navštěvuje nezletilé dítě je povinností rodičů či zákonného zástupce si dítě vyzvednout z tréninku. Trenér odpovídá za svěřené dítě nebo dospělou osobu jen v rámci tréninku, tj. v tělocvičně a v budově školy (šatna...). Jakmile dítě opustí hlavním vchodem - východem budovu, trenér již nemá za tuto osobu zodpovědnost. Dítě si u hlavního vchodu nebo v šatně budovy či školy přebírá rodič či zákonný zástupce.
 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/1