O klubu SK-SCHICK-RYU-SHOTOKAN-KYOKUSHIN


Výuka karate

Výuka je připravována a vedena dle požadavků W.K.F. (SVĚTOVÁ ORGANIZACE KARATE) a probíhá pod vedením senseie Viléma Schicka a dalších trenérů, kteří jsou nositeli vyšších stupňů v karate-dó a mající za sebou úspěšnou závodní činnost.
Primárně je výuka zaměřena na styl SHOTOKAN-RYU, který je vhodný pro děti i dospělé. V několika posledních letech je vyučován i styl karate-dó KYOKUSHIN, který patří mezi nejtvrdší styly na světě. Dále se, především na seminářích, věnujeme dalším bojovým sportům a uměním např. thai-box, kick-box, box,aiki-dó, modelové sebeobraně, sebeobraně proti noži a pro zájemce i boji se zbraněmi dálného východu (NUNCHAKU, BO, BOKEN, TONFA). Výuka je vedena s největší možnou ohleduplností na věk žáka, každý si může vybrat styl (SHOTOKAN nebo KYOKUSHIN ), který mu bude vyhovovat.
Klub zajišťuje zkoušky na stupeň technické vyspělosti (S.T.V.), pořádá pravidelné semináře a soustředění. 


Česká unie
bojových uměníČeský svaz
karatePražský svaz
karate

 
  1/1